November morning


November morning #sunrise #morning #autumn #mönchengladbach #germany #skyporn #enjoyday #lovetheplanet